, , ,

Kệ Đựng Đĩa và 2 Tay Cầm PS5/Xbox/Switch


550,000

Chứa được 18 đĩa và 4 tay cầm

Kích thước: 404*125*205mm